Holdinglerin Seraları

Ekonomide farklı sektörlerde kendilerini kanıtlamış firmalar da son yıllarda birbiri ardına seracılığa yatırım yapıyor. Örneğin, Ramsey markasının sahibi Gürmen Giyim’in ortaklarından Hüseyin Doğan, Aydın Sultanhisar’da 148 dönümlük modern bir sera kurdu. Türkiye’nin önde gelen pamuk ipliği üreticilerinden Kahramanmaraşlı Kipaş Holding de 400 dönümlük sera kurma hedefi doğrultusunda çalışmalar yapıyor. Denizli’de kriz yorgunu birçok sanayici de sera yatırımlarına el atmış durumda.

Antalya Belek’te üç oteli bulunan Özaltın Holding de Antalya Belek’te 120 dönümlük bir sera kurdu. Türkiye’de topraksız tarımı başlatan ilk firmanın Özaltın Holding olduğu biliniyor. İnşaat ve turizm sektöründe yatırımları bulunan Özaltın, 1997’de Antalya Belek’te ilk sera yatırımını yapmıştı. Halen 26 dönümü plastik sera olmak üzere toplam 120 dönümlük serası var. Bugüne kadar seracılığa 10 milyon euro yatırım yapan holding, 26 dönümlük plastik serasında kapya biber, cam seralarında ise salkım domates yetiştiriyor. Özaltın Seracılık Genel Müdürü Tolga Akıncı, üretimin yüzde 80’ini Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini belirtiyor.

Reklamlar

Muhteşem Arılar

Arıların muhteşem matematiği ve çalışması

Organik Tarımın Yaygınlaştırılması Projesi

Projenin Amacı         : Bakanlık; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden; bitki, hayvan ve insan sağlığını azami derecede koruyarak, organik ürünlerin üretimini artırıp, tüm gelir gruplarının tüketebileceği kaliteli organik tarımsal üretimi ve gıdayı sağlamak için Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Üretilen Ürünlerin Kontrolünü amaç edinmiştir.

 

Projenin İçeriği    : Proje Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, İyİ Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Projenin içeriğini illerde uygulanan demonstrasyon ve eğitim projeleri, GAP Eylem Planı kapsamında ( 2009-2012 ) yer alan ve GAP illerinde yürütülen organik tarım ile ilgili demonstrasyon ve eğitim projeleri ile Bakanlığımız Araştırma İstasyonlarında yürütülen organik tarım araştırma projelerinden oluşmaktadır.

 

2011 Yılı Faaliyetleri    : Proje bütçesi 2.300.000.TL dir. Proje, bütçe imkanları dahilinde 18 İl Müdürlüğü, 6 GAP İli ve 10 Araştırma İstasyonunda yürütülmektedir.

 

Başlıca Demonstrasyon Projeleri : Organik bitkisel üretimi geliştirmek amacıileOrganik Çilek, Elma, Fındık, Kiraz,Üzüm,  Ceviz, Buğday, Nohut, Ahududu, Kavun, Sebze demonstrasyonlar kuruldu.

Organik hayvancılığı geliştirmek amacı ile yumurta tavukçuluğu, piliç yetiştiriciliği, besi toklusu yetiştiriciliği, arıcılık konularında demonstrasyonlar kuruldu.

Organik su ürünleri üretimini geliştirmek amacıyla organik alabalık ve sazan yetiştiriciliği konularındademonstrasyonlar kuruldu.

Proje dâhilindeki illerde üreticilere yönelik eğitim, yayım, kurs, seminer ve toplantılar düzenlenmek.

Organik tarım çalışanlarının eğitimi amacı ile uluslar arası eğitim, seminer, fuar ve toplantılara katılım sağlamak.”Organik Tarım Eğitimi’’ konulu eğitim düzenlemek.

Araştırma İstasyonlarında başta organik kompost olmak üzere organik tarım konusunda araştırma projeleri yürütülmektedir.

Ülkemiz organik ürün konusunda son yıllarda hızlı bir gelişme göstermiştir. Yasal düzenlemelerin başlatıldığı 1994 yılında 1.705 çiftçi tarafından 5.216 hektar alanda 8.843 ton üretim yapılmakta iken, üretim 2010 yılında 42.097 çiftçi tarafından 510.033 hektar alanda 216 ürün çeşidinde zeytin, kayısı, kiraz, tahıllar v.b. toplam 1.343.737 ton dur.

 

2012 Yılında Planlanan Faaliyetler    :Proje bütçesi 2.500.000.TL olarak planlanmıştır. Planlanan bütçe imkanları dahilinde 31 İl Müdürlüğü, 7 GAP İli ve 10 Araştırma İstasyonunda organik tarım konusunda demonstrasyon, eğitim ve araştırma faaliyetlerine devam edilmesi programlanmıştır.

 

Yıllar Ürün Sayısı Çiftçi Sayısı

Üretim Miktarı
( ha )

Üretim Miktarı
( Ton )

1994

 

26

1.705

5.216

8.843

2002

150

12.428

89.827

310.125

2009

212

35.565

501.641

983.715

2010

216

42.097

510.033

1.343.737

Faiz İndirimli Tarımsal Krediler

Çiftçilerimiz için düşük faizli selektif kredi verilmesine imkan sağlayan 25 Şubat 2004 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile organik tarımsal ürünleri ve girdileri üreten müteşebbislere tarımsal kredilere uygulanan cari faiz oranından % 60 indirimli olarak azami 3 yıl vadeli yatırım ve 1 yıl vadeli işletme kredisi kullanma imkanı sağlanmıştır. Bir yıl süre ile çıkarılmış olan bu karar daha sonraki yıllarda 5 yıl vadeli yatırım ve 1,5 yıl vadeli işletme kredisi kullanma imkanını da sağlayarak 204-2011 yılları için uzatılarak devam ettirilmiştir. Düşük faizli selektif kredi imkanı uygulamaya konulmasıyla gerek organik tarımsal üretim yapacak gerekse organik girdi üretecek müteşebbisler de destekleme kapsamına alınmıştır.

2012 yılında da desteklemeler devam etmektedir. Cari faiz oranından %50 indirimli işletme ve yatırım kredisi imkanı sağlanmış işletme kredisi 18 ay içinde yatırım kredisi 7 yıl içinde ödenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Modern Sera Tesisi Yatırımı En Az 20 Dönüm Olmalı

Seracılığa yatırım yapacaklara en az 20 dönümle işe başlamaları öneriliyor. 20 dönümlük sera bir ziraat mühendisi çalıştırmak için rantabıl bulunuyor. İhracat hedefleyenlerinse işe 60 dönümlük serayla başlamaları öneriliyor. 60 dönümlük bir seranın kuruluş maliyeti ise arsa payıyla birlikte 3-3.5 milyon euro’yu buluyor. 60 dönümlük serada 2 ziraat mühendisi ve 60 çalışanın istihdam edilmesi gerektiğini de belirtelim. Yatırımcıların eskiden sera yatırımlarını 6 yılda amorti edebilirken, bunun şimdilerde 10 yıla kadar çıktığı hesaplanıyor.

Seralar genellikle cam ve plastik sera olarak kuruluyor. Çelik konstrüksiyonda ise Hollandalı ve İspanyol firmalar hakim. Son yıllarda Türk firmaları da bu işe girmeye başladı. Seranın ısıtma soğutma ve sulama sistemleri ayrı ayrı kurulabildiği gibi anahtar teslim sera kuran şirketler de var.

 

Topraksız Tarım Modası

“Tarımın topraksızı olur mu” demeyin. Topraksız seralarda adı üstünde toprak yok. Toprak yerine kaya yünü, perlit ve kokopit kullanıyor. Bunlar toprağın yerini alan ve bitkinin kökleriyle tutunduğu inorganik ve organik ortamlar. Dünyada topraksız tarımın öncülüğünü Hollanda, İsrail ve İspanya gibi ülkeler yapıyor.
Topraksız tarımın tercih edilmesinin en önemli nedeni, toprakla yapılan tarıma göre verimin iki katına çıkması. Ayrıca bu yolla topraktan kaynaklanan hastalıklar, olumsuzluklar da önlenmiş oluyor. Topraksız tarım yapılabilecek bir cam seranın yatırım maliyeti metrekare başına 50-55 euro’yu buluyor.

Kobidestek

 

Son Nokta Bu Olsa Gerek